PRĘTY I SIATKI KOMPOZYTOWE

pręty kompozytowe
pręty kompozytowe
siatka kompozytowa
pręty kompozytowe
zbrojenie betonu
siatka kompozytowa

KIRK Prodimex Spółka z o.o. jest dystrybutorem armaturowych zestawów polimerowych przeznaczonych do wykorzystywania w budownictwie przemysłowym, cywilnym, wojskowym i drogowym w charakterze materiału zbrojeniowego konstrukcji betonowych. Pręty oraz siatki wykonane są z włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej i służą do wzmacniania betonu.

PRĘTY KOMPOZYTOWE z włókna szklanego
ZALETY:
1. Zbrojenie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym posiada wytrzymałość na zerwanie dwukrotnie wyższą od tego wskaźnika dla zbrojenia stalowego marki A III przy równej średnicy. Odpowiednio, może ona mieć płaszczyznę rozliczeniową dwukrotnie mniejszą niż stalowa.
2. Spoistość zbrojenia kompozytowego stanowi 1,9 tn/m3. To oznacza, że jest zaledwie 1,9 razy cięższe od wody i 5 razy lżejsze od stali. Przy porównaniu z uwzględnieniem jednakowej wytrzymałości waga takiego zbrojenia jest 9 razy mniejsza, niż w przypadku zbrojenia stalowego. Obniża to koszty transportu i prac załadunkowo-rozładunkowych, a także ułatwia realizację prac na obiekcie budowlanym.
3. Obniżenie ceny kosztu konstrukcji budowlanych jest osiągane dzięki zastosowaniu zbrojenia niemetalicznego o mniejszych średnicach w porównaniu ze zbrojeniem metalowym.
4. Zbrojenie niemetaliczne jest całkowicie odporne na korozję i nie wywołuje niszczenia betonu Poza tym, praktycznie nie zmienia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.
5. Nie traci właściwości przy bardzo niskich temperaturach. Zbrojenie kompozytowe może być wykorzystywane przy różnym zakresie temperatur (od - 70 do +100 oC) przy czym, absolutnie nie zmieniając swoich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
6. Przewodność cieplna zbrojenia kompozytowego jest 100-krotnie niższa, niż stalowego, praktycznie nie przewodzi ciepła. Co za tym idzie, nie może być mostkiem termicznym i znacznie obniża straty ciepła.
7. Współczynnik rozszerzalności cieplnej – jak u betonu. Wyklucza to zrywy zbrojenia i powstawanie pęknięć w warstwie betonu pod wpływem zmian temperatury.
8. Dialektryk. Przepuszcza fale radiowe. Magnetycznie pasywne. Zbrojenie kompozytowe nie przeprowadza prądu elektrycznego i nie gromadzi energii statycznej. Przenikalne dla fal radiowych. Wykluczona jest zmiana właściwości wytrzymałościowych zbrojenia kompozytowego pod wpływem pól elektromagnetycznych.
9. Długowieczne i ekologiczne zbrojenie niemetaliczne zwiększa okres użytkowania konstrukcji 2-3 razy w porównaniu ze zbrojeniem stalowym, zwłaszcza przy działaniu na nie środowisk agresywnych. Znika konieczność przeprowadzania drogich prac naprawczych.
10. Prognozowany okres użytkowania - min. 80 lat. Nie wydziela szkodliwych substancji toksycznych.
11. Na życzenie Zleceniodawcy i zgodnie z wymaganiami projektu może być produkowane w dowolnej długości,

ZASTOSOWANIE
1. Konstrukcje inżynierskie wodne narażone na działanie czynników środowiskowych jak płyty jezdne, podpory mostów.
2. Doki - infrastruktura morska i portowa zewnętrzna warstwa z prętów, zabezpieczenie przeciw degradacji.
3. Naprężenia rozciągające znacznych wielkości.
4. Przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe.
5. Konstrukcje niepowodujące zakłócenia pola magnetycznego (wieże telewizyjne, pomieszczenia radiologiczne szpitala - ściany osłonowe).
6. Budownictwo przemysłowe - oczyszczalnie ścieków, konstrukcje służące izolowaniu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem; podtorze pod tramwaje, pociągi.
7. Doskonale nadają się do produkcji elementów strunobetonowych.
8. Zbrojenie wszelkich budowli komunikacyjnych.
9. Wzmacnianie warstwy bitumicznej, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
10. Infrastruktura drogowo - mostowa: nasypy, bariery ochronne, ekrany dźwiękoszczelne, wzmacnianie brzegów pod mostami, przyczółki mostowe i inne.
11. Posadzki przemysłowe, parkingi i place manewrowe.
12. Budowa obiektów budownictwa rolniczego np. silosy.
13. Zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów chemicznych oraz ścieków, a w tym oczyszczalnie ścieków.
14. Kanalizacja, melioracja i wzmacnianie linii brzegowej.
15. Infrastruktura przydomowa i ogrodowa.
16. Produkcja wyrobów betonowych: płyty drogowe, podkłady kolejowe, płyty ogrodzeniowe, kręgi betonowe, podmurówki, słupki.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA ZBROJENIA STALOWEGO I Z KOMPOZYTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

Materiał – parametry Stal - zbrojenie pręty metalowe klasy A-III (A400 - 25G2S) Zbrojenie kompozytowe - z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (AKS) - Rowing z włókna szklanego, połączony polimerem na bazie żywicy epoksydowej
Podatność na odkształcenia Sprężysto-plastyczne Idealnie sprężyste
Granica wytrzymałości przy rozciąganiu, MPa 390 55 000
Moduł sprężystości, MPa 210 000 55 000
Wydłużenie względne, % 25 2.2
Współczynnik przewodności cieplnej W/(m oC) 46 0,35
Współczynnik rozszerzenia liniowego, αх10-5/°C 13-15 9-12
Spoistość, kg/m 3 7850 1900
Korozyjna odporność na agresywne środowiska Koroduje Materiał nierdzewny
Przewodność cieplna Przewodzi ciepło Nie przewodzi ciepła
Przewodność elektryczna Przewodzi prąd Nie przewodzi prądu - dielektryk
Produkowane profile 6-80 4-20
Długość Trzony o długości 11,7 m Zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego
Ekologiczność Ekologiczna Nie toksyczna, pod względem stopnia działania na organizm człowieka i środowisko naturalne należy do 4 klasy zagrożeń (mało niebezpieczne).
Trwałość Zgodnie z normami budowlanymi Prognozowana trwałość - minimum 80 lat
Warunkowa wymiana zbrojenia według właściwości fizyczno-mechanicznych ⌀ 6 A-III, ⌀ 8 A-III, ⌀ 10 A-III, ⌀ 12 A-III, ⌀ 14 А-III, ⌀ 16 A-III, ⌀ 18 A-III, ⌀ 20 A-III ⌀ 4 AKS, ⌀ 6 AKS, ⌀ 7 AKS, ⌀ 8 AKS, ⌀ 10 AKS, ⌀ 12 AKS, ⌀ 14 AKS, ⌀ 16 AKS
Waga, kg (przy wymianie z zachowaniem jednakowej wytrzymałości) ⌀ 6 А-III - 0,222, ⌀ 8 А-III - 0,395, ⌀ 10 A-III - 0,617, ⌀ 12 A-III - 0,888, ⌀ 14 A-III - 1,210, ⌀ 16 A-III -1,580, ⌀ 18 A-III - 2,000, ⌀ 20 А-III - 2,470 ⌀ 4 AKS - 0,02, ⌀ 6 AKS - 0,05, ⌀ 7 AKS - 0,07, ⌀ 8 AKS - 0,09, ⌀ 10 AKS - 0,12, ⌀ 12 AKS - 0,20, ⌀ 14 AKS - 0,26, ⌀ 16 AKS - 0,35

SIATKI KOMPOZYTOWE z włókna szklanego
Wykonujemy na zlecenie siatki zbrojeniowe z kompozytowego włókna szklanego utwardzonego żywicą epoksydową z prętów o średnicy 4mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm - dowolnym formacie i dowolnej wielkości oczka. Siatki zbrojeniowe z włókna szklanego są lekkie, nie rdzewieją, nie przewodzą prądu ani fal magnetycznych i doskonale wzmacniają beton. Przy zbrojeniu większych powierzchni zaleca się rozwijanie całych kręgów prętów kompozytowych, przycinanie ich na żądaną długość i wiązanie ich na miejscu.

Dostępne formaty siatek:
• grubość 3mm oczko 100x100mm format 1000x6000mm lub 50mb
• grubość 4mm oczko 100x100mm format 1000x6000mm lub 50mb
• grubość 4mm oczko 150x150mm format 1000x6000mm lub 50mb
• grubość 6mm oczko 100x100mm format 1000x6000mm
• grubość 6mm oczko 150x150mm format 1000x6000mm

to top button
pl_PLPolish
pl_PLPolish
UA-119047779-1