Zbrojenie rozproszone

Włókna stalowe DMPO 50/1,0 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Zbrojenie rozproszone DMPO 50/1.0 mostkuje rysy oraz pęknięcia przez co zwiększa się wytrzymałość betonu w stanie po zarysowaniu. DMPO w betonie układa się trójwymiarowo i równomiernie co skutecznie hamuje powstawanie rys i pęknięć.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe DMPO, dodawane w ilości
od 20 kg do 40 kg na m³ betonu, powodują wzrost jego wytrzymałości na ścinanie, rozciąganie, udarność oraz zmęczenie.
Stosowanie przedmiotowych włókien powinno być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego składu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spełniał wymagania określone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzającymi w zakresie zależnym od zamierzonego stosowania.
DMPO 50/1,0 jest haczykowatym włóknem stalowym ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno o długości 50 mm oraz średnicy 1,0 mm.

Zastosowanie DMPO 50/1,0

Stosowanie włókien DMPO powinno być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego składu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spełniał wymagania określone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzającymi w zakresie zależnym od zamierzonego stosowania. Zakres i warunki stosowania włókien oraz warunki wykonywania robót betonowych powinny być zgodne z instrukcją Producenta oraz założeniami projektu technicznego obiektu.

Główne zastosowanie DMPO 50/1,0:
• zbrojenie nawierzchni komunikacyjnych oraz posadzek przemysłowych;
• do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych;
• stosowany zamiast zbrojenia siatkami stalowymi.
WAŻNE: Włókna stalowe DMPO nie zastępują zbrojenia elementów konstrukcyjnych.

Zalety stosowania DMPO:
• wysoka wytrzymałość na rozciąganie;
• odporność na ścieranie;
• eliminacja rys i pęknięć;
• oporność na zmęczenie;
• wyższa mrozoodporność;
• łatwe dozowanie do mieszkanki betonowej;
• odpowiednia haczykowate ukształtowanie zapewnia trwałe zakotwienie w betonie;
• polepszenie właściwości wytrzymałościowych betonu;
• redukcja grubości płyty betonowej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, dzięki temu zmniejszenie ilości wykorzystywanego betonu oraz obniżenie kosztów wykonywanej inwestycji.

Stosowna dokumentacja
Certyfikat zgodności EN 14889 -1:2006 „Włókna do betonu - włókna stalowe”
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/2014.07.17

Parametry techniczne DMPO 50/1,0

1. Wyrób zgodny z EN 14889-1:2006
2. Deklarowane właściwości użytkowe:
• średnica drutu, d, 1,0 mm, tolerancja ± 10%,
• długość, L, 50 mm tolerancja ± 10%,
• długość końcówek haczyka. L. 4,0 mm tolerancja ± 10%,
• wysokość odchylenia końcówek, h, 3,0 mm tolerancja ± 10%,
• kąt odchylenia, ά, 30˚tolerancja ± 10%,
• współczynnik kształtu λ L/d 50 ± 10%,
• wytrzymałość na rozciąganie, MPa, ≥ 1200,

Dozowanie TESTAL oraz przygotowanie mieszanki betonowej

Włókna stalowe DMPO stosuje się w ilości 20 - 40 kg/m³ betonu. Zbrojenie rozproszone dodaje się zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem i wodą. W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16 mm. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być nie mniejsza niż C 20/25 według normy
PN-EN 206-1:2003, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.
Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

Przygotowanie do transportu

Waga pojedynczego opakowania z włóknem stalowym to 20 kg. Stosujemy opakowania kartonowe. Przygotowane do transportu palety zawierają 50 opakowań po 20 kg.

to top button
pl_PLPolish
pl_PLPolish
UA-119047779-1